تصویربرداری هوایی

هزینه تصویربرداری هوایی پس از برآورد تجهیزات ، نوع تجهیزات ، خدمات دیگر ، زمان تصویربرداری و مکان تصویربرداری اعلام می گردد.

انجام تصویر برداری هوایی

اسکله های نفتی

کارخانجات

نیروگاه ها

سد سازی

پروژه های عمرانی

معادن

کشتی ها

منابع طبیعی

تصویر برداری و عکاسی از سکوها و اسکله های نفتی
تصویر برداری و عکاسی از کارخانجات صنعتی و تولیدی جهت معرفی و تبلیغ
تصویر برداری و عکاسی از پروژه های و فعالیت های نفتی در خشکی و دریا جهت نشان دادن پیشرفت کار در فازهای مختلف
تصویر برداری و عکاسی از پروژه های سد سازی در مناطق صعب العبور یا کوهستانی
تصویر برداری و عکاسی و کنترل هوایی مناطق حفاظت شده حیاط وحش حیوانات
تصویر برداری و عکاسی از مسابقات مختلف ورزشی (اتومبیل رانی، موتور سواری، قایق رانی، اسکی، فوتبال، گلف و ...)
تصویر برداری و عکاسی در صنعت سینما (مستند سازی و فیلمهای سینمایی)
تصویر برداری و عکاسی از ساختمانهای در حال ساخت و پروژه های عمرانی
تصویر برداری و عکاسی از نفتکشها،کشتی ها، و شناورهای عملیاتی
تصویر برداری و عکاسی از مراکز تجاری، همایشها، مزارع و کشتزارها و ...
تصویر برداری و عکاسی از جشن ها و رژه ها و دیگر مراسم ها از آسمان