شرکت ها ، کارخانجات و سازمان ها می توانند با تیم مشاوره شرکت شامل کارشناسان ایده پردازی ، انیماتور به صورت رایگان ارتباط برقرار نموده و ضمن نیازسنجی خواسته های خود و نحوه استفاده از انیمیشن ، از پیشنهادات کارشناسان تیم مشاوره جهت انجام هر چه بهتر سفارش بهره ببرند. کافیست تا از طریق صفحه مشاوره با کارشناسان این بخش ارتباط برقرار نمایید.

شبیه سازی :

شبیه سازی روند توسعه و فرآیند تولید یک محصول و همچنین پیشرفت پروژه های صنعتی  و ساختمانی

تیزر تبلیغاتی :

انجام جلوه های ویژه و مدلسازی سه بعدی و  گرافیکی در ساخت تیزرهای تبلیغاتی

فیلم کوتاه :

پیاده سازی فیلم نامه های کوتاه در قالب انیمیشن جهت افزایش احساس و کاهش هزینه

نماهنگ :

طراحی نماهنگ ها و وله های گرافیکی با استفاده از تکنیک های انیمیشن

آنچه فیلم نو برای شما مهیا می نماید

تیم کارگردانی با تجربه

تجهیزات به روز

صدا گذاری حرفه ای

تدوین اصولی

تکنیک متنوع تصویر

ایده پردازی مناسب

تصحیح رنگ استاندارد

نورپردازی صحیح